ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו מוצר הכרחי בכל משפחה.

מטרתו לשמור על קו רמת החיים של המשפחה באמצעות קבלת סכום חד פעמי או קצבה חודשית

ביטוח חיים ניתן לרכוש כהשלמה לקרן פנסיה (קצבת שארים חודשית),משכנתא,מי שנמצא בחובות בבנק,משקיע זר המחזיק בנכסים בחו”ל בשווי של 60 אלף דולר ומעלה(יש לשלם מס בגובה 40% ) ועוד….

להלן דוגמא שליוויתי במשרד שבזכות רכישת ביטוח חיים נמנע משבר כלכלי :

לקוחה בת 35 לאחר אירוע סרטני, חתמה על הסכם רכישת דירה לצורך שיפור דיור.

בהסכם הרכישה מופיעה סנקציה כספית של 250,000 ש”ח במידה ומפרים ולבסוף לא רוכשים.

הלקוחה פנתה לבנק לטובת אישור משכנתא ובין השאר לרכישת ביטוח משכנתא.

הבנק דחה רכישת הביטוח עקב מצבה הרפואי כך שהפרה ההסכם.

כאשר פנתה אליי ובזכות ביטוח חיים שרכשה מס’ שנים לפני גילוי הסרטן ,החפפתי לה הביטוח לטובת המשכנתא(שיניתי המוטבות מהבעל לבנק) ובכך מנעתי הפרה. 

.