ביטוח סיעודי פרטי

נכון להיום לא ניתן לרכוש ביטוח סיעודי פרטי ולא ניתן להגדיל כיסוי סיעודי פרטי למי שכבר רכש.

על כן יש לשמור היטב על הכיסוי שרכשתם עבורכם ועבור ילדכם.

האופציה היחידה לרכישה הינה באמצעות קופת החולים (5 שנות פיצוי/שיפוי, ללא כיסוי תאונות דרכים ותאונות עבודה…).

ממליץ שתבדקו שילדכם מבוטחים בביטוח סיעודי באמצעות קופת החולים,הם לא מבוטחים באופן אוטומטי.

להלן תמצית הכיסוי הסיעודי הפרטי:

כיסוי לכל החיים
פיצוי לתקופה של 5 שנים או 8 שנים או לכל החיים
הגדרות מקלות 2 מתוך 6 פעולות (כאשר אחת הינה אי שליטה על הסוגרים)
כיסוי לאירועים הנובעים ממחלה -הכוללים אלצהימר, פרקינסון, תשישות נפש, אירועים הנובעים מתאונה-תאונה רגילה, תאונת דרכים ותאונת עבודה כולל מחלת נפש (הכיסוי ייחודי בפניקס ולא נמצא בחברות הביטוח המתחרות)
פרמיה קבועה לכל החיים, פרמיה משתנה ומתקבעת בגיל 65 .
כולל ערכי סילוק-כיסוי ביטוחי יחסי לכל החיים לאחר הפסקת תשלום פרמיה.

להלן טפסים הכרחיים:

שאלות ותשובות

ביטוח סיעודי מטרתו לסייע לאדם ההופך לתלוי בעזרת הזולת באי יכולת לבצע פעולות יומיומיות
לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות, תשישות נפש

בפוליסות על בסיס פיצוי בחברות הביטוח ניתן לקבל פיצוי עבור 2 מתוך 6 פעולות כאשר אחת מהן אי שליטה על הסוגרים. החל מ-7/2016 נכנסה פוליסה אחידה ה נקבעו 3 מתוך 6 פעולות

העלות נעה בין 10,000 ₪ ל-12,000 ₪ לחודש לפניי הוצאות חד פעמיות הקשורות להתאמת הבית וציוד הכרחי

העלות נעה בין 15,000 ₪ ל-25,000 ₪ לחודש ואף יותר (יש הדורשים חדר פרטי וכן מטפל צמוד כך שהסכומים נוסקים מעבר)

לא ניתן לרכוש מזה מס’ שנים ביטוח סיעודי פרטי, לטענת חברות הביטוח מדובר במוצר הפסדי
ניתן לשלם למשך 3 שנים,5 שנים ,8 שנים והמוצר הנפוץ ביותר הינו לכל החיים

תקופת הפיצוי קצובה בזמן ולא יותר מ- 5 שנים

הפוליסות בחברות הביטוח משלמות במקרה של מחלה ותאונה כולל תאונת דרכים ותאונת עבודה

קופות החולים משלמות במקרה של מחלה ותאונה למעט תאונות דרכים ותאונות עבודה
כן, ניתן לקבל משתי המקורות ללא קיזוז ,כל עוד מדובר בפוליסה על בסיס פיצוי
סכום ביטוח הנצבר כתלות במשך תקופת התשלום בפועל של הפוליסה וגובה הפיצוי שנרכש

תקופת ההמתנה יכולה להיות 3 שנים,5 שנים,30 ימים ו-60 ימים

אסור לפנות לחברת הביטוח ללא סיוע של סוכן הביטוח
מדובר בחוזה שלא ניתן לביטול ע”י חברת הביטוח
בפוליסה קבועה התעריף יישאר קבוע לכל חיי הפוליסה בצירוף הצמדה כחוק בכדי לשמור על הערך הריאלי של התוכנית
בפוליסה משתנה התעריף עולה בהתאם לתנאיי הפוליסה צמוד למדד ויתקבע החל מגיל 65