ביטוח פיננסי פנסיוני

בניית תוכנית פיננסית פנסיונית מחייבת מקצועיות ידע רב וניסיון בהכרת המוצרים מהעבר ובהווה, בליווי ובטיפול לאורך שנים רבות על מנת להגיע ליום המיוחל והוא תהליך הפרישה הכולל קיבוע זכויות ומשיכת הכספים באופן המיטבי והנכון בפאן המיסוי ע”י הבטחת הקצבה באופן סדור עם דאגה למוטבים.

הערך המוסף שנעניק הינו בטיפול בעת אירוע של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה חו”ח .

אדם אשר נקלע למקרה של אובדן כושר עבודה יקבל פיצוי חודשי עד גובה 75% משכרו ברוטו וישוחרר מתשלום הפרמיה החודשית המופנית למרכיב החיסכון בפוליסות מסוג ביטוח מנהלים, קרן פנסיה ותגמולים לעצמאים.

הפיצוי והשחרור ישולמו ע”י חברת הביטוח עד גיל הפרישה הנקוב בפוליסה(65-67 ).

בזכות הפיצוי הלקוח ייהנה ממשכורת חודשית שתשמור על רמת החיים ובזכות השחרור ייהנה הלקוח מצבירת חיסכון לגיל הפרישה.