מימוש זכויות רפואיות וכספיות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח

כחלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת של המשרד בתחום התביעות, אנו מציעים ערך מוסף בליווי הלקוחות בתביעות מול הביטוח הלאומי ,מס הכנסה וחברות ביטוח כאשר אינני הסוכן בתיק.