אנחנו בסוכנות הביטוח מהווים אוזן קשבת עבורכם ומעורבים אישית בכל טיפול רפואי, ע"י ניהול  התביעה וניצול מטבי של הפוליסה שברשותכם, במטרה לשמור על הבטחון הכלכלי שלכם.


 הפורטל לביטוח ולהתנהלות מונעת 

(שקיפות,חדשנות,עכשוי)​

 לשירותך 24/7 בטלפון 03-7522006
ובנייד -054-4581930


ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח)

טל' 03-7522006 פקס' 03-7522007
דוא"ל yaniv@my-ins.co.il

.

הטבות מס לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לשנת 2016להלן ריכוז מידע מקצועי שעשוי לסייע בעבורכם בקבלת החלטות בדבר הפקדות כספים למטרת הטבות מס, רגע לפני סגירת שנת המס 2016 .


1.הפקדות לקופת גמל לקצבה(קרן פנסיה /תגמולים לעצמאים)

   

תקרה חודשיתשיעור הפרשה להטבות מסתקרת הפרשה חודשיתתקרת הפרשה שנתיתהערות       
17,400 ש"ח
(תקרה שנתית 208,800 ש"ח)
   16%

 2,784 ש"ח

  33,408 ש"ח סה"כ הטבת מס מקיסמאלית 14,679 ש"ח

2.הפקדות לקרנות השתלמות לשכירים בעלי שליטה

מעמד העמיתתקרת שכר מעסיק   להטבות מס                    שיעור ההפרשה להטבות מס ע"ח מעסיקתקרת הפרשות שנתית ע"ח מעסיק          שיעור ההפרשה להטבות מס ע"ח העובדתקרת הפרשות שנתית ע"ח העובד     סה"כ  הפרשות עובד ומעביד                  הערות                                                            
שכיר בעל שליטה188,544 ש"ח  7.5%14,141 ש"ח  2.5% 4,714 ש"ח

18,854 ש"ח                                  
  3% מהפרשות המעסיק אינם מוכרים כהוצאה

3.הפקדות לקרנות השתלמות לעצמאים

מעמד העמיתתקרת שכר להטבות מס                     שיעור ההפרשה להטבות מס ע"ח מעסיקתקרת הפרשות ע"ח מעסיקשיעור ההפרשה להטבות מס ע"ח העובדתקרת הפרשות ע"ח העובד          סה"כ      הפרשות עצמאי              הערות
עצמאי261,000 ש"ח  אין אין 7%18,270 ש"ח18,270 ש"ח2.5% אינם מוכרים כהוצאה
טיפ-מומלץ לפנות ראשית ליועץ המס/רו"ח ולקבל את השכר לחישוב
 סכום ההפקדה ולאחר מכן ליצור עימנו קשר 


           
         


   יש לטפל בהפקדות עד ה-28/12/2016 ע"י העברה בנקאית בלבד המידע לטעמכם נשמח שתשתפו את בני משפחתכם וחבריכם