אנחנו בסוכנות הביטוח מהווים אוזן קשבת עבורכם ומעורבים אישית בכל טיפול רפואי, ע"י ניהול  התביעה וניצול מטבי של הפוליסה שברשותכם, במטרה לשמור על הבטחון הכלכלי שלכם.


 הפורטל לביטוח ולהתנהלות מונעת 

(שקיפות,חדשנות,עכשוי)​

 לשירותך 24/7 בטלפון 03-7522006
ובנייד -054-4581930


ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח)

טל' 03-7522006 פקס' 03-7522007
דוא"ל yaniv@my-ins.co.il

.

שדרוגים והוספת כיסויים בביטוחי בריאות לשנת 2016


להלן עיקרי השדרוגים והוספת הכיסויים שניתן לבצע לשנת 2016

1.שדרוג כיסוי ניתוחים בחו"ל מסוג קו עולמי לקו עולמי מורחב עם מחליפי ניתוח בחו"ל-
 
הכיסוי מסוג קו עולמי מאפשר לעבור ניתוח בחו"ל רק כאשר אינו ניתן לביצוע בארץ.
  שדרוג לקו עולמי מורחב ייקנה אפשרות לעבור כל ניתוח
  בחו"ל ע"פ בחירת המבוטח והינות מכיסוי מסוג מחליף ניתוח
  (מתאים גם למי שאין ברשותו כיסוי מחליף ניתוח).
  שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות ,ללא תקופת אכשרה ולרוב ללא תוספת מחיר.
    
  שדרוג כיסוי ניתוחים בחו"ל מסוג קו עולמי מורחב לקו עולמי עם מחליפי ניתוח-
  מתאים לכל מי שברשותו הכיסוי אך אינו מבוטח לכיסוי מחליף ניתוח.
 
שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות ,ללא תקופת אכשרה ולרוב ללא תוספת מחיר.

  
http://www.my-ins.co.il/Page15.html

  http://www.my-ins.co.il/Page17.html

2.שדרוג כיסוי השתלות בסיס וטיפולים מיוחדים בחו"ל להשתלות ועוד
   וטיפולים מיוחדים בחו"ל-
   
הכיסוי מסוג השתלות בסיס מעניק תקרה מצומצמת בגובה כמיליון ש"ח ,
   מכסה מספר מצומצם של איברים להשתלה ותקרה בגובה כ-400 אלף
   שקלים לטובת טיפולים מיוחדים.הכיסוי מסוג השתלות ועוד מכסה
   השתלות ללא תקרה,
   מספר רחב של איברים להשתלה ותקרה כפולה בגובה 800 אלף שקלים
   לטובת טיפולים מיוחדים.
   שדרוג התוכנית מחייב הצהרת בריאות,
   קיימת תקופת אכשרה בת 90 יום וקיימת עלות נוספת.

   שדרוג כיסוי השתלות מורחב וטיפולים מיוחדים בחו"ל להשתלות ועוד
   וטיפולים מיוחדים בחו"ל-
   
הכיסוי מסוג השתלות מורחב הינו ללא תקרה,מכסה רשימת איברים
   רחבה יותר מהשתלות בסיס ותקרת בגובה 400 אלף שקלים לטובת טיפולים מיוחדים.
   הכיסוי מסוג השתלות ועוד מכסה השתלות ללא תקרה,
   מספר רחב יותר של איברים להשתלה ותקרה כפולה בגובה 800 אלף שקלים
   לטובת טיפולים .
   שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות ,
   ללא תקופת אכשרה ולרוב בתוספת מחיר קטנה.
   
    
http://www.my-ins.co.il/Page14.html

3.שדרוג כיסוי תרופות שלא בסל מכיסוי מסוג תרופה לסל זהב-
   
הכיסוי מסוג תרופה הינו כיסוי ישן ונחות המכסה תרופות כימיות בלבד,
   ללא כיסוי לתרופה שבסל ושניתנה להתוויה שונה ,ללא כיסוי לתרופה יתומה
   (תרופה נדירה לאוכלוסיה מסוימת),סכום ביטוח כ-700 אלף שקלים,
   השתתפות עצמית בגובה 5% פר מרשם ,תרופות המאושרות לשיווק רק בישראל
   וניתן לקבלם רק לאחר 90 ימי המתנה מרגע קבלת התרופה,אינו מכסה בחו"ל.
   הכיסוי מסוג סל זהב מכסה תרופות כימיות וביולוגיות ,
   כיסוי לתרופה שבסל שניתנה להתוויה שונה,כיסוי לתרופה יתומה,כיסוי בגובה 12 מיליון ש"ח 
   החזר מלא של עלות התרופה מעל סכום בגובה 400 ש"ח לחודש,
   מכסה תרופות המאושרות לשיווק בישראל,ארה"ב האיחוד האירופי 
   וב-6 מדינות נוספות.ללא תקופת המתנה,מכסה עד 180 ימי שהייה רצופים בחו"ל.
   שדרוג התוכנית מחייב הצהרת בריאות,תקופת אכשרה בת 90 יום וקיימת עלות נוספת.

    שדרוג כיסוי תרופות שלא בסל מכיסוי סגולה לסל זהב-
    
הכיסוי מסוג סגולה הינו כיסוי ישן ונחות המכסה תרופות כימיות בלבד,
    ללא כיסוי לתרופה שבסל ושניתנה להתוויה שונה,ללא כיסוי לתרופה יתומה
    (תרופה נדירה לאוכלוסיה מסוימת),סכום ביטוח כ-700 אלף שקלים,
    השתתפות עצמית ראשונית כ-2800 ש"ח ולאחריה 5% פר מרשם,תרופות
    המאושרות לשיווק רק בישראל,ללא תקופת המתנה,מכסה עד 60 ימי שהיה רצופים בחו"ל .
    היסוי מסוג סל זהב מכסה תרופות כימיות וביולוגיות,
    כיסוי לתרופה שבסל שניתנה להתוויה שונה,כיסוי לתרופה יתומה,כיסוי בגובה 12 מיליון ש"ח 
    החזר מלא של עלות התרופה מעל סכום בגובה 400 ש"ח לחודש,
    מכסה תרופות המאושרות לשיווק בישראל ,ארה"ב האיחוד האירופי
    וב-6 מדינות נוספות.ללא תקופת המתנה,מכסה עד 180 ימי שהיה רצופים בחו"ל.
   
שדרוג התוכנית מחייב הצהרת בריאות ,תקופת אכשרה בת 90 יום וקיימת עלות נוספת.

    שדרוג כיסוי תרופות שלא בסל מכיסוי סגולה מורחבת לסל זהב-
    הכיסוי מסוג סגולה מורחבת הינו כיסוי ישן ונחות המכסה תרופות כימיות ובילוגיות,
    מכסה תרופה בסל שניתנת להתוויה שונה,ללא כיסוי לתרופה יתומה
    (תרופה נדירה לאוכלוסייה מסוימת),סכום הביטוח כ-1.2 מיליון ש"ח ,
    השתתפות עצמית ראשונית כ-2600 ש"ח ולאחריה 5% פר מרשם,תרופות המאושרות
    לשיווק בישראל בארה"ב ובאחיוד האירופי בלבד,ללא תקופת המתנה,
    מכסה עד 60 ימי שהיה רצופים בחו"ל.
    הכיסוי מסוג סל זהב מכסה תרופות כימיות ובילוגיות ,
    כיסוי לתרופה שבסל שניתנה להתוויה שונה,כיסוי לתרופה יתומה,כיסוי בגובה 12 מיליון ש"ח 
    החזר מלא של עלות התרופה מעל סכום בגובה 400 ש"ח לחודש,
    מכסה תרופות המאושרות לשיווק בישראל,ארה"ב האיחוד האירופי וב-6 מדינות
    נוספות,ללא תקופת המתנה,מכסה עד 180 ימי שהייה רצופים בחו"ל.
    שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות,תקופת אכשרה בת 90 יום וקיימת עלות נוספת.

    
http://www.my-ins.co.il/Page13.html

4.הרחבה לתרופות אקסטרה-
   הרחבת הכיסוי לתרופות מסוג סל זהב לאבון גנטי ומימון תרופות בהתאמה אישית-
   
רפואה מותאמת אישית הינה אחת התפיסות הרווחות בעולם הרפואה
   בשנים האחרונות המאפשרת לאבחן במדויק את המטופל,לזהות את המחלה
   על כל מאפייניה ולהתאים לה את הטיפול האפקטיבי ביותר בהתאמה
   לפרופיל הגנטי של המטופל.
   תרופות אסטרה הינו כיסוי לאבחון וטיפול במחלות בהתאמה אישית באמצעות
   תרופות שאינן מכוסות במסגרת כיסוי הבסיס סל זהב.
   
הכיסויים -שיפוי בגין עלות טיפול בקנאביס רפואי,פרמקוגנטיקה
   (התייעצות עם גנטיקאי ועם פרמקולוג קליני,
   בדיקות גנטיות לטובת התאת תרופות לנתונים הגנטיים של המבוטח,
   גנומיקה-אפיון מולקולארי של תאי גידול סרטני וכיסוי לתרופות מיוחדות-
   תרופות מצילות חיים שאינן בסל ולא נכללות בחוזר המפקח בנוגע לתרופות שאינן בסל,
   הכיסוי בגובה 500 אלף שקלים.
   ההרחבה מחייבת הצהרת בריאות,תקופת אכשרה בת 90 יום,קיימת עלות .

5.שדרוג כיסוי אמבולטורי וטכנולוגיות מתקדמות ברפואה כיסוי ישן עד שנת 2014
   לביטוח לשירותים אמבולטורים וטכנולוגיות מתקדמות 2016-
   כיסוי להתיעצויות עם רופאים מומחים ,בדיקות הדמיה,פיזיותרפיה,טכנולוגיות מתקדמות
   (הכדור המצלם במעי,סטדנט בזמן צינתור ועוד).
   בדיקות להריון ולידה-בדיקות גנטיות טרום לידה,בדיקת מי שפיר או סקירת מערכות
   או סיסי שליה או שקיפות עורפית,ללא כיסוי למלונית לאחר לידה,ללא כיסוי להפריית
   מבחנה,ללא כיסוי מחליף מי שפיר (בדיקת NIFTYׂ),ללא כיסוי לצ'יפ מגנטי(בדיקת CMA),
   ללא התיעצויות בנוגע להריון ,ללא אביזרים עזר מיוחדים להקלה
   על סימפטומים ותוצאות הטיפול במחלת הסרטן(פאה,חזייה,שרוול גומי ועוד).
   הכיסוי מסוג שירותים אמבולטורים וטכנולוגיות מתקדמות ברפואה בישראל
   מכסה באופן זהה לכיסוי הישן אך בנוסף ניתן לקבל כיסוי לדפיברילטור,
   עצמי שמע,בדיקת אונקוטסט,התאמת טיפול תרופתי בעת טיפול כימותראפי ועוד.
   לפרק ההריון קיימת תקרה נפרדת והתקרות הפנימיות הוגדלו.
   קיים כיסוי למלונית ,קיים כיסוי להפריית מבחנה,קיים כיסוי NIFTY ,
   קיים כיסוי לצ'יפ מגנטי,קיים כיסוי להתיעצויות בנוגע להריון ועוד.
   שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות,תקופת אכשרה בת 90 יום
   (להריון ולידה תקופת אכשרה בת 9 חודשים )וקיימת עלות נוספת.

   שדרוג כיסוי אמבולטורי וטכנולוגיות מתקדמות ברפואה,
   כיסוי ישן משנת 2014 לביטוח לשירותים אמבולטורים וטכנולוגיות מתקדמות 2016-

   הכיסוי זהה למהדורת 2014 ובנוסף כיסוי לזכאות לאבחון גנטי למחלות גנטיות.
   שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות,תקופת אכשרה בת 90 יום,קיימת עלות נוספת.

   
http://www.my-ins.co.il/Page16.html

6.שדרוג חריג תאונות דרכים לביטול חריג תאונות דרכים-
   מי שרכש ביטוח רפואי עד שנת 2004 באופן אוטומטי אינו מכוסה בגין תאונות דרכים,
   החריג הינו על כל הסעיפים בפוליסה(ניתוחים,התיעצויות,תרופות וכיוב'.
   באפשרותכם לבטל החריג ע"י תוספת מחיר.
   שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות,ללא תקופת אכשרה,
   קיימת עלות נוספת בגובה 3 ש"ח לחודש.

7.שדרוג חריג תאונות עבודה לביטול חריג תאונות עבודה-
   מי שרכש ביטוח רפואי עד שנת 2014 באופן אוטומטי אינו מכוסה בגין תאונות עבודה,
   החריג הינו על כל הסעיפים בפוליסה(ניתוחים,התיעצויות,תרופות וכיוב'.
   באפשרותכם לבטל הריג ע"י תוספת מחיר.
   שדרוג התוכנית ללא הצהרת בריאות ,ללא תקופת אכשרה,
   קיימת עלות נוספת בגובה 3 ש"ח לחודש

8.הרחבה לכתב שירות אבחנה מהירה-שירותי אבחון מהיר באמצעות הרצליה מדיקל סנטר-
   מאפשר ביצוע הליך אבחון מהיר תוך מעקב רפואי ע"י רופא מומחה.
   תהליך האבחון מתבצע תחת קורת גג אחת בבית חולים מרכזי.
   הבדיקות מושלמות תוך ימים ספורים וגורם מקצועי אחד מתאם את כל התהליך.
   הרחבת התוכנית מחייבת הצהרת בריאות מקוצרת,תקופת אכשרה 45 יום,קיימת עלות.


9.הרחבה לכתב שירות לא לבד-ליווי תהליך הטיפול בחולי מחלת הסרטן-
  שירות לא לבד ניהול אישי וטיפול צמוד להתמודדות לאורך תהליך הטיפול
  עם מחלת הסרטן באמצעות צוות מומחים מבית החולים אסותא.
  הרחבת התוכנית מחייבת הצהרת בריאות מקוצרת,ללא תקופת אכשרה,קיימת עלות.

10.הרחבה לכתב שירות שירותי רפואה משלימה-
     כתב שירות המזכה את המבוטח בהוצאות בגין מגוון טיפולים אלטרנטיבים
     שיינתנו באמצעות ספקי שירות
     הרחבת התוכנית ללא הצהרת בריאות,
     קופת אכשרה בת 90 יום,קיימת עלות

11.הרחבה לכתב שירות ייעוץ ,אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד-
    השירותים שניתן לקבל-שירותי יעוץ והכוונה מקצועים רפואיים
    (התייעצות טלפונית עם רופא מומחה,פגישת ייעוץ עם רופא מומחה,בדיקת ראיה ושמיעה)
    שרותי אבחון(אבחון וייעוץ דידקטי ופסיכו דידקטי,אבחון וייעוץ בהפרעת קשב
    וריכוז מבחן TOVA / BRC ,מבחן MOXO,אבחון וייעוץ בבעיות שינה.
    שירותי טיפול(פיתוח מימנויות למידה הוראה מתקנת/קלינאית תקשורת,
    פיתוח כישורים התפתחותיים/רגשיים,שחיה טיפולית-הדירותרפיה,רכיבה טיפולית,
    טיפול באומנות,ריפוי בעיסוק,טיפול פסיכולוגי,טיפול בהרטבה ועוד...
    הרחבת התוכנית ללא הצהרת בריאות,תקופת אכשרה משתנה פר כיסוי ,
    קיימת עלות בגובה 17.7 ש"ח לחודש


12.הרחבה לכתב שירות טיפולים פסיכולוגים-
     ייעוץ וסיוע פסיכולוגי אישי ומשפחתי ע"י פסיכולוגים מומחים לקשיים בלימודים,
     בעיות גיל התבגרות,מתחים בית,קשיים בזוגיות,לידה והורות,
    שחיקה בעבודה,מחלה ואובדן,פרישה לגמלאות,התמכרות,לחץ והתמודדות עם המצב בארץ,
    התמודדות עם בעיות של ילדים בעלי לקויות למידה.
    הפרק כולל-ייעוץ טלפוני חינם,ללא הגבלה במס' הפניות,פגישות אישיות בעלות מופחתת
    עם המטפל לאחר קבלת שירות ייעוץ טלפוני מקדים.
    הרחבת התוכנית ללא הצהרת בריאות,ללא תקופת אכשרה,קיימת עלות.


13.הרחבה כתב שירות רופא אישי-הכולל ליווי רפואי בעת אשפוז מכל סיבה שהיא-
     התמודדות עם מחלה קשה או ארוע רפואי מלווה במתח,חרדה וחוסר וודאות,
     אלה מעלים שאלות רבות טרם קבלת הטיפול והחלטה על דרכי הטיפול.
     כתב השירות מלווה ומכוון את את החולה משלב גילוי המחלה ועד לקבלת הטיפול הרפואי
     במשך 24 חודשים וכולל מנהל תיק אישי(טלפוני)ללא הגבלת מקרים לשנת ביטוח,
     ליווי רפואי פסיכולוגי ופארא רפואי שיינתן בבית החולה ,בבית החולים או בקליניקה בהתאמה.
     ליווי רפואי בעת ולאחר אשפוז מכל סיבה שהיא,ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ועוד...
     הרחבת התוכנית ללא הצהרת בריאות,ללא תקופת אכשרה,קיימת עלות.


14.הרחבה כתב שירות רופא מומחה בקליק-לייעוץ רופא מומחה באונליין(ON LINE)
     כתב השירות מעניק למבוטח ייעוץ רפואי מקוון ללא הגבלה באמצעות רופאים מומחים
     לרבות מנהלי מחלקות,סגני מנהלי מחלקות ,מנהלי יחידה סגני מנהלי יחידה
     ופרופסורים לרפואה והכל בלחיצת כפתור ובשיחת וידיאו במועד המתאים לכם.
     במסגרת כתב השירות יינתנו ייעוצים בשני מסלולים-ייעוץ מקוון עם רופא משפחה וילדים
     תוך 90 דקות ממועד הפניה למוקד השירות.
     ייעוץ מקוון עם רופא מומחה-שיחת וידיאו תוך 5 ימי עסקים ע"פ בחירת המבוטח
     בתחומים רבים כגון-כירורגיה,רפואת כאב,אורתפדיה,נוירולוגיה,אורולוגיה
     אונקולוגיה,גניקולוגיה ועוד...
     בסיכום שיחת הייעוץ יינתן סיכום רפואי הכולל במידת הצורך מרשם לרכישת תרופות,
     הפניה לבית חולים המלצה להמשך טיפול אצל רופא אחר.
     הרחבת התוכנית ללא הצהרת בריאות ,ללא תקופת אכשרה(המתנה 30 ימים),קיימת עלות


         
   כמי שמלווה מאות מקרי ביטוח בשנה  ממליץ בחום לשדרג ולהוסיף כיסוייםהמידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור
לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה

 

    ט.ל.ח  


   המידע לטעמכם נשמח שתשתפו את בני משפחתכם וחבריכם