אנחנו בסוכנות הביטוח מהווים אוזן קשבת עבורכם ומעורבים אישית בכל טיפול רפואי, ע"י ניהול  התביעה וניצול מטבי של הפוליסה שברשותכם, במטרה לשמור על הבטחון הכלכלי שלכם.


 הפורטל לביטוח ולהתנהלות מונעת 

(שקיפות,חדשנות,עכשוי)​

 לשירותך 24/7 בטלפון 03-7522006
ובנייד -054-4581930


ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח)

טל' 03-7522006 פקס' 03-7522007
דוא"ל yaniv@my-ins.co.il

.

תקרות וסכומים לשנת 2016


שכר ממוצע במשק-9,464 ש"ח לחודש
תקרת פיצויים פטורה ממס בעת עזיבת עבודה-12,230 ש"ח לשנה
הפרשה מקסימאלית לפיצויים המוכרים לחברה עבור בעל שליטה-12,230 ש"ח 
הפרשה מרבית לקרן פנסיה -20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק-3,880 ש"ח לחודש
בינואר 2017 יועלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח 

מדרגות מס:


שכר שנתישכר חודשישיעור המס
מ-62,640 ש"ח מ-5220 ש"ח 10%
מ-62,641 ש"ח עד 107,040 ש"ח מ-5221 ש"ח עד 8,920 ש"ח 14%
מ-107,041 ש"ח עד 166,320 ש"ח מ-8921 ש"ח עד 13,860 ש"ח 
21%
מ-166,321 ש"ח עד 237,600 ש"ח מ-13,861 ש"ח עד 19,800 ש"ח 31%
מ-237,601 ש"ח עד 496,920 ש"ח מ-19,801 ש"ח עד 41,401 ש"ח 34%
מ-496,921 ש"ח מ-41,411 ש"ח 48%
מס יסף מעל 803,520 ש"ח מס יסף מעל 66,960 ש"ח 50%