אנחנו בסוכנות הביטוח מהווים אוזן קשבת עבורכם ומעורבים אישית בכל טיפול רפואי, ע"י ניהול  התביעה וניצול מטבי של הפוליסה שברשותכם, במטרה לשמור על הבטחון הכלכלי שלכם.


 הפורטל לביטוח ולהתנהלות מונעת 

(שקיפות,חדשנות,עכשוי)​

 לשירותך 24/7 בטלפון 03-7522006
ובנייד -054-4581930


ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח)

טל' 03-7522006 פקס' 03-7522007
דוא"ל yaniv@my-ins.co.il

.

תרופות אקסטרה-אבחון גנטי ומימון תרופות בהתאמה אישיתרפואה מותאמת אישית הינה אחת התפיסות הרווחות בעולם הרפואה בשנים האחרונות המאפשרת לאבחן במדויק את המטופל,
לזהות את המחלה על כל מאפייניה ולהתאים לה את הטיפול האפקטיבי ביותר בהתאמה לפרופיל הגנטי של המטופל.
"תרופות אקסטרה" הינו כיסוי לאבחון וטיפול במחלות בהתאמה אישית באמצעות תרופות שאינן מכוסות במסגרת כיסוי הבסיס 
של "סל הזהב".


כיסוי "תרופות אסטרה"כולל את הכיסויים הבאים:

1.הרחבת כיסוי הבסיס ל"סל הזהב":
א.כיסוי לקאנביס רפואי-שיפוי בגין עלות רכישה חודשית של הקאנביס הניטל למטרות רפואיות,לטיפול במחלות או להקלה
   בתסמינים.בכפוף לתקרה הנקובה בתנאי הפוליסה.
ב.פיצוי כספי בטיפול כימותרפיה באופן פומי(באמצעות נטילת כדורים)וללא הכרח לאשפוז בבית החולים בכפוף 
   לסכומי הביטוח בתוכנית הבסיס.
ג.הורדת תקרת עלות חודשית לתשלום השתתפות עצמית לתרופה ו/או תוסף מזון ל-1,000 ש"ח בלבד(מתקרה קודמת
   של 5,000 ש"ח בתוכנית הבסיס).


2.פרמקוגנטיקה-התאמת טיפול תרופתי לחולה:
   
התאמת טיפול תרופתי(לכל בעיה רפואית)המבוססת על השונות הגנטית בין מטופלים בתגובתם לטיפול תרופתי.
    הכיסוי כולל:
א.התיעצויות עם גנטיקאי-עד לתקרה של 750 ש"ח להתייעצות.
ב.בדיקות גנטיות להתאמת טיפול תרופתי למחלה-עד 10,000 ש"ח למקרה ביטוח.
ג.התייעצות עם פרמקולוג קליני-עד 500 ש"ח להתייעצות.
   *השתתפות עצמית-25% ,תקופת אכשרה 3 חודשים

3.גנומיקה-בדיקת הגנטיקה של גידולים והתאמת הטיפול המתאים:
   
גנומיקה הינה גישה חדשנית וייחודית המתייחסת לפרופיל המולקולארי של תאי הגידול בשילוב המאפיינים הקליניים
   של מחלת הסרטן או המחלה הגידולית.הבדיקה מאפשרת התאמת טיפול תרופתי לגידול הספציפי של החולה.
   הכיסוי כולל בדיקות גנומיות(אפיון מולקולרי)לסוגי גידולים שונים-עד 50,000 ש"ח לכל הבדיקות הגנומיות לסוג
   גידול סרטני.
   *השתתפות עצמית -25% ,תקופת אכשרה 3 חודשים


חשוב לדעת
ניתן לרכוש הכיסוי למי שברשותו כיסוי תרופות מסוג "סל הזהב",גיל כניסה מקסימאלי-70 ,פרמיה משתנה ע"פ גיל.
כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה 12/2016 .
המידע לטעמכם נשמח שתשתפו את בני משפחתכם וחבריכם