אנחנו בסוכנות הביטוח מהווים אוזן קשבת עבורכם ומעורבים אישית בכל טיפול רפואי, ע"י ניהול  התביעה וניצול מטבי של הפוליסה שברשותכם, במטרה לשמור על הבטחון הכלכלי שלכם.


 הפורטל לביטוח ולהתנהלות מונעת 

(שקיפות,חדשנות,עכשוי)​

 לשירותך 24/7 בטלפון 03-7522006
ובנייד -054-4581930


ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח)

טל' 03-7522006 פקס' 03-7522007
דוא"ל yaniv@my-ins.co.il

.ביטוח פרטי נועד לסייע לכל אדם במדינת ישראל הנזקק לטיפול רפואי /עזרה סיעודית אשר אינם כלולים בסל הבריאות/קופות החולים:

כיסוי רפואי לקטסטרופות רפואיות:

-כיסוי לתרופות שלא בסל הבריאות
-כיסוי להשתלות בחו"ל(ללא קריטריונים של הצלת חיים ושלא ניתן לביצוע בארץ כפי שמוגדר מטעם המדינה וקופות החולים-וועדת משיח).
-כיסוי לניתוחים בחו"ל (ללא קריטריונים של הצלת חיים ושלא ניתן לביצוע בארץ כפי שמוגדר מטעם המדינה וקופות החולים-וועדת משיח).
-כיסוי לניתוחים בארץ(בחירת כל מנתח,כיסוי מהשקל הראשון,ללא השתתפות עצמית,זמינות מיידית).
-כיסוי למחליפי ניתוח-כיסוי אשר אינו מכוסה באמצעות המדינה וקופות החולים,נועד לסייע ללא הליך ניתוחי,מונע זיהומים ושהות בבית חולים.
-כיסוי אמבולטורי וטכנולוגיות מתקדמות-כיסוי להתייעצות בלתי מוגבלת ע"י רופאים מומחים(בשונה מקופת חולים בה ניתן לבצע עד 3 פעמים
 בשנה),בדיקות הדמיה קרי M.R.I,C.T,PET C.T ועוד.
 כיסוי לפיזיותרפיה במסגרת פרטית,בדיקת מעי ע"י הכדור המצלם,סייפרים במקרה של צינתור,צינתור וירטואלי ועוד..


לאיתור רופאים העובדים עם הפניקסלהלן טפסים הכרחיים:

טופס תביעה לניתוחים חברת הפניקס

טופס תביעה לתרופות שלא בסל   

טופס תביעה ניתוחים בחו"ל השתלות וטיפולים מיוחדים חברת הפניקס

ב
קשה לעדכון פוליסת בריאות קיימת חברת הפניקס

ה
וראה לחיוב חשבון חברת הפניקס

מסמך השוואה פוליסת בריאות 

מ
סמך השוואה פוליסות בריאות 2016 חברת הפניקס

ש
אלון מחלות מפורט חברת הפניקס

טופס ה
צעה לביטוח בריאות 8/16 חברת הפניקס

ט
ופס בקשה לצירוף תינוק ללא הצה"ב