אנחנו בסוכנות הביטוח מהווים אוזן קשבת עבורכם ומעורבים אישית בכל טיפול רפואי, ע"י ניהול  התביעה וניצול מטבי של הפוליסה שברשותכם, במטרה לשמור על הבטחון הכלכלי שלכם.


 הפורטל לביטוח ולהתנהלות מונעת 

(שקיפות,חדשנות,עכשוי)​

 לשירותך 24/7 בטלפון 03-7522006
ובנייד -054-4581930


ז'בוטינסקי 155 רמת גן (בית נח)

טל' 03-7522006 פקס' 03-7522007
דוא"ל yaniv@my-ins.co.il

.

גילוי נאות ללקוח-מסמך זיקה

                  יניב מושקוביץ סוכנות לביטוח פנסיוני(2011) בע"מ             
                         מתמחה בתחום הביטוח הפנסיוני

בהתאם לסעיף 21 (א)לחוק הייעוץ:
סוכנות הביטוח אינה עוסקת בשיווק ואינה ממליצה לגבי מוצרים פנסיונים של גופים מוסדיים אחרים מאלה המפורטים ברשימה ושאין לה עימם קשרי הפצה.

לסוכנות הביטוח יש זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים
למוצרים פנסיוניים ולמוצרי ביטוח נוספים-כלומר סוכנות הביטוח תהא זכאית לתשלומי עמלה בגין שיווק פנסיוני הנוגעים לחברות עימן היא עובדת

בשל הדרישה לגלות את דבר ההעדפה מחמת קיומה של הזיקה למוצרים כי העדפת הסוכנות למוצרים פנסיונים עשויה להשתנות מגוף מוסדי אחד לאחר ובין סוגי המוצרים הפנסיוניים.

סוכנות הביטוח איננה מספקת שרותי ייעוץ פנסיוני

להלן הגופים המוסדיים שאני משווק ע"פ התחומים:

מוצרי גמל:
פניקס ,כלל,מגדל,מיטב

מוצרי פנסיה:
פניקס,כלל,מגדל

מוצרי ביטוח מנהלים:
פניקס,כלל,מגדל

מוצרי קרן השתלמות:
פניקס ,כלל,מגדל,מיטב